Tankönyvek és jegyzetek (FOK I. és II. év)

Tankönyvek :

Tankönyv Szentágothai J. - Réthelyi M.:
Funkcionális anatómia I-III.  
(Medicina, 2002, 8., átdolg. és bőv. kiadás)
Atlasz Kiss F. - Szentágothai J.:
Az ember anatómiájának atlasza, I-II.
(Medicina, 2001)

Tömböl T. (szerk.):
Tájanatómia
.
(4. kiadás, Medicina, 2001)

 

Új kiadás

Fehér E., Gallatz K., Székely A.:
Maxillofaciális anatómia

(Medicina, 2001)

Új kiadás

Jegyzetek:
Hajdu F. - Somogyi Gy.:
Szövettani gyakorlatok
(3., átdolg., bővített kiadás,
Semmelweis Egyetem Képzéskutató,
Oktatástechnológiai
és Dokumentációs Központ, 2001)
Az új Vezérfonal

Hajdu F.:
Vezérfonal a neuroanatómiához
(3., átdolg., bővített kiadás,
Semmelweis Kiadó, 2001, 2004)

  Donáth T.:
Fogorvosi anatómia
(Semmelweis Kiadó, 2004)
Ajánlott irodalom:

Sobotta:
Az ember anatómiájának atlasza I-II.
Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994.

 

Új kiadás

Donáth T.:
Anatómiai nevek A-Z

(Medicina, 2004)
Vajda J.:
Anatómiai atlasz I-II.
Vajda J. - Csányi K.:
Metszetanatómia
Kühnel W.:
Szövettani atlasz, SH atlasz
(1997)
  Kahle, W., Leonhardt, H., Platzer, W.:
Anatómia I-III., SH atlasz
Vajda J. - Csányi K.:
Repetitio Anatomiae
(2 CD-ROM, 1997)
Kálmán M. - Patonay L.:
A szövettan multimédiás atlasza
(CD-ROM, 1998)
Kiss Árpád, Réthelyi Miklós:
Szövettan atlasz (General Press Kiadó, 2005)
- színes atlasz - megjelent: 2005. szeptember

Kiadók: Medicina Kiadó - Semmelweis Kiadó - General Press Kiadó


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 3600  Fax: (36-1) 215-51-58