"Szigorlati boncolás" (2009)


 

Tisztelt szigorlati boncolást végzett hallgatók!

 

Örömmel értesítem Önöket, hogy a bíráló bizottság meg volt elégedve az Önök által készített preparátumok minőségével.

Így valamennyien, akik bemutatták a preparátumaikat, megkaphatják a jeles részjegyet a boncolásra és mentesülnek a szigorlaton a preparálási feladat alól.
Egyes munkák kimagaslóan szépen sikerültek. Készítőik oklevelet is kapnak értük.
A sikeres boncolást végzett hallgatók névsorát (
letöltése: jobb egérgomb - "Cél mentése más néven...") mellékelem. Sárgával az oklevéllel is jutalmazott hallgatók lettek kijelölve.

 


Gratulálunk!

 

Dr. Gerber Gábor

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Int.


Képek: a "szigorlati boncolás" bírálata (V. 11.)


 

 

Tisztelt szigorlati boncolást végző hallgatók!

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a május 4-én hétfőn 9-15:30-ig lesz lehetőségük preparálni.

A boncterem a verseny miatt 15:30 után szigorlati preparálásra nem használható.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Gerber Gábor

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Int.

 


Tisztelt szigorlati boncolást végző hallgatók!

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a vizsgapreparátumok leadási ideje május 7. csütörtök 15-16 h.

Ezen a napon délután egy bizottság fogja Önöktől átvenni és elbírálni a készítményeket.

Kérem, hogy a fenti időben készítsék ki a preparátumaikat és röviden (1-2 perc) mutassák be a bírálóknak, a legfontosabbnak, legérdekesebbnek tartott részleteket.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Gerber Gábor

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Int.

A 2008. évi bírálat képei  -  A 2007. évi bírálat képei  -  A 2006. évi bírálat képei

 


 

Szigorlati boncolásra fenntartott időpontok és boxok
Konzultációs (szövettan, boncterem) és szigorlati boncolási lehetőségek a húsvéti szünetben

 

Time and place for the special dissection program

 

Zeitpunkt und Ort für Sezierungsprogramm 

 

Időpont

Time

Zeitpunkt

Box

 Hétfő

Monday

Montag

 

  16:45- 18:15 
Május 4.: May 4: 9.00-15.30

1,2,5,6

Március, March, März 2., 5., 30.

Április, April 2.

 

9:00-18:00 

1-6

 Csütörtök

Thursday

Donnerstag

 

  17:15 - 18:45 

1,2,3,4

 

 

Leadás / Submission / Abgabe:    Május, May, Mai 7.


Tisztelt boncolásra jelentkezett hallgatók!

 

A jelentkezők nagy számára való tekintettel (közel 210 fő), a boncolási programban azok a hallgatók vehetnek részt, akiknek az átlaga 3,6 fölött van.

Akik párban jelentkeztek, és társuk nem éri el ezt az átlagot, kérem, válasszanak új párt maguk mellé.

Ha nem kapok visszajelzést, akkor én próbálom a hasonló érdeklődésű hallgatókat 2-3 fős munkacsoportokba rendezni.

 

Az anyagokat tőlem lehet átvenni február 24-én 18:00 és 18:15 óra között a boncteremben.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Gerber Gábor

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Int.

    Dr. Gerber Gábor

"Szigorlati boncolás" (2009)

 

Intézetünk makroszkópos anatómiai preparátumkészletének megújítása, frissítése és hallgatóink preparatív képességeinek elmélyítése céljából az érdeklődő és önálló boncolási munkát vállaló II. éves hallgatóink számára ún. "szigorlati preparálási" lehetőséget biztosítunk.


Ennek során

- önálló hallgatói munkával (egy régióra max. 2 hallgató)

- minőségi preparátum készítését várjuk el;

- ennek elfogadása esetén a hallgató szigorlati boncolási részjegyét jeles eredménnyel ismerjük el (azaz a szigorlaton mentesül a boncolási feladat alól).


Feltételek:
- csak II. éves hallgatók vehetnek részt (3 teljesített kollokviummal)

- jó vizsgaeredmény anatómia, szövet- és fejlődéstan tárgyból (=minél jobb átlag a 3 anatómia kollokvium során). A korlátozott számú preparálandó készítményt a jelentkezők között a legjobb átlagúaktól kezdjük kiosztani. Kivételes esetben a gyakorlatvezető javaslatára az átlag szerint be nem kerülő, de kiváló manualitású hallgató is boncolhat.


Jelentkezés:
- a 2. oktatási hét péntekjéig (2009. febr. 13.)

- e-mailben Dr. Gerber Gábor egyetemi docensnél: gerber@ana.sote.hu

- megírandó a 3 kollokvium érdemjegye és az igényelt preparátum ill. regio neve (az igényeket figyelembe vesszük, de lehetőségeink és szükségeink szerint osztjuk majd ki a készítményeket boncolásra).


A preparálás a hallgató(k) egyénileg választott tempójában és időbeosztása szerint történik. Boncolási lehetőségek a boncteremben a 3. oktatási héttől lesznek. Ezek időpontját később közöljük. A várható időpontok:

- hétfő és péntek du. kb. 1,5 óra

- az egyik szövettanos oktatási hét hétfője

- a húsvéti szünetben is várhatóan lesz egy alkalom.


Elkészítési határidő (= a kész preparátum átadása): előreláthatólag a 13. oktatási héten péntek du. tartjuk a bírálatot: ekkor fogja oktatóink bizottsága szemlézni és átvenni a készítményeket az azokat készítő hallgatóktól.

A boncolás elfogadásáról minden hallgatót néhány napon belül értesítünk (e-mail, honlap). A legjobb preparátumok készítői oklevélben is részesülnek.


Akiknek korábban már elfogadtuk a "szigorlati boncolás"-át és valamilyen ok miatt nem szigorlatozott sikeresen, idén is beszámítjuk.


Jó munkát kívánunk!

 

Budapesten, 2009. január 30-án


Dr. Altdorfer Károly
egyetemi adjunktus
tanulmányi felelős

 


 

A 2008. évi bírálat képei

 

A 2007. évi bírálat képei és eredményei

 

 

A 2006. évi bírálat képei

 

 

A 2005. évi bírálat

A bíráló bizottság (Csillag András, Gerber Gábor, Kiss Árpád, Somogyi György, Altdorfer Károly, Gallatz Katalin) meg volt elégedve a hallgatók által készített preparátumok minőségével. Így valamennyien megkaphatják a jeles részjegyet a boncolásra és mentesülnek a szigorlaton a preparálási feladat alól.
Egyes munkák kimagaslóan szépen sikerültek. Készítőik oklevelet is kapnak értük.
A sikeres boncolást végzett hallgatók névsorát kifüggesztjük.
Gratulálunk! (Dr. Gerber G. és dr. Altdorfer K.)

Bírálat Bírálat


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 53600  Fax: (36-1) 215-51-58